Strona WWW

Szkolenia dla rodziców

 1. Dokąd prowadzę swoje dziecko - czyli zagrozenia współczesnego świata.
 2. Komunikacja w rodzinie
 3. Moje zasoby jako rodzica.
 4. Rodzice sa partnerami szkoły.
 5. Działania wychowawcze rodziców - od pozytywnego wzmocnienia do konstruktywnej krytyki.
 6. Samodzielność życiowa i szkolna ucznia.
 7. Rola rodzica w motywowaniu ucznia do nauki.
 8. Promownie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.
 9. Rozwijanie umiejętności wychowawczych.
 10. Każde dziecko ma swoje mocne strony?
 11. Wspieranie dzieci nieśmiałych i wrażliwych.
 12. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały? Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?
 13. Konstruktywna krytyka w komunikacj z dzieckiem.
 14. Jak mądrze kochać dziecko?
 15. Wychowanie dzieci z zaburzeniami wiezi.
 16. Jak radzić sobie z "trudnym" dzieckiem?
 17. Pomoc i wsparcie dla dzieci - ofiar przemocy rówieśniczej.
 18. Wagary - jak im przeciwdziałać?
 19. Jak wychować szczęśliwe dziecko? - zasady rodzicielstwa.
 20. Wirtualne zagrożenia.
 21. „Odroczona dorosłość” -jak pomóc dziecku w usamodzielnianiu się.
 22. Jak nauczyć dziecko odpowiedzialności?
 23. Łagodzenie konfliktów w szkole i w pracy z młodzieżą.
 24. Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży.
 25. Dziecko przewlekle chore w systemie oświaty.
 26. Rola rodzica w pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej dla dziecka.
 27. Zasady pracy z dzieckiem z ADHD.
 28. Organizacja czasu wolnego dziecka.
 29. Zasady zdrowego odżywiania dzieci.
 30. Co to znaczy "dobre wychowanie" - zbiór zasad koniecznych w szkole.
Uwaga!
Wszystkie proponowane szkolenia mają charakter otwarty.