Strona WWW

Studia podyplomowe

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju prowadzi zapisy na studia podyplomowe, na kierunki:

- PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE; (KLIKNIJ)

- OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA,

- REHABILITACJA I REWALIDACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ; (KLIKNIJ)

- DIAGNOZA, TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA INDYWIDUALNA Z ARTETERAPIĄ; 


- WCZESNE I CAŁOŻYCIOWE WSPOMAGANIE ROZWOJU I EDUKACJI ORAZ REWALIDACJA UCZNIÓW Z AYTYZMEM I/LUB ZESPOŁEM ASPARGERA; (KLIKNIJ)

- DORADZTWO ZAWODOWE; (kLIKNIJ)

- INTEGRACJA SENSORYCZNA;(KLIKNIJ)

- PEDAGOGIKA LECZNICZA. (KLIKNIJ)


Kwestionariusz osobowy na studia podyplomowe.