Strona WWW

Propozycje kursów doskonalących

1. Praca z uczniem zdolnym.
(kurs e-learningowy)
 • liczba godzin: 10
 • cena: 50,00 zł

2. Kierownik wycieczek szkolnych.
 • liczba godzin: 10
 • cena: 50,00 zł

3. Kierownik placówek wypoczynku dzieci i młodzieży.
 • liczba godzin: 10
 • cena: 50,00 zł

4. Wychowawca kolonijny.
 • liczba godzin: 36
 • cena: 165 zł

5. Drama jako forma ekspresji językowej, emocjonalnej i ruchowej.
 • liczba godzin: 8
 • cena: 40,00 zł

6. Teatr w szkole – propozycja zajęć pozalekcyjnych.
 • liczba godzin: 28
 • cena: 130,00 zł

7. Tradycje i obrzędy naszego regionu.
 • liczba godzin: 8
 • cena: 40,00 zł

8. Tworzenie interaktywnych testów sprawdzających.
 • liczba godzin: 10
 • cena: 50,00 zł

9. Doskonalenie umiejętności komunikowania się w języku angielskim.
 • liczba godzin: 28
 • cena: 130,00 zł

10. Metody i techniki nauczania języków obcych na etapie wczesnoszkolnym.
 • liczba godzin: 20
 • cena: 95,00 zł

11. Podstawy języka angielskiego.
 • liczba godzin: 20
 • cena: 95,00 zł

12. Umiejętności pracy w zespole.
 • liczba godzin: 8
 • cena: 40,00 zł
13. Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
(kurs e-learningowy)
 • liczba godzin: 6
 • cena: 30,00 zł

14. Uczeń z zaburzonym zachowaniem.
(kurs e-learningowy)
 • liczba godzin: 6
 • cena: 30,00 zł

15. Dysortografia w gimnazjum – formy pracy pod kierunkiem nauczyciela.
 • liczba godzin: 20
 • cena: 95,00 zł

16. Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej – problemy i formy integracji.
 • liczba godzin: 20
 • cena: 95,00 zł

17. Uczeń z ADHD i zaburzeniami zachowania.
 • liczba godzin: 10
 • cena: 50,00 zł

18. Poznawczo-behawioralna terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami lękowymi.
 • liczba godzin: 20
 • cena: 95,00 zł

19. Praca z uczniem agresywnym oraz z zaburzeniami metodą analizy indywidualnego przypadku.
 • liczba godzin: 6
 • cena: 30,00 zł

20. Terapia dzieci z zaburzeniami zachowania w oparciu o Program Incredible Years.
 • liczba godzin: 20
 • cena: 95,00 zł

21. Zastosowanie biblioterapii w pracy nauczyciela.
 • liczba godzin: 4
 • cena: 20,00 zł

22. Stres – jak go pokonać?
 • liczba godzin: 4
 • cena: 20,00 zł

23. Trening Umiejętności Wychowawczych dla nauczycieli.
 • liczba godzin: 6
 • cena: 30,00 zł

24. Wczesne wspomaganie rozwoju.
 • liczba godzin: 20
 • cena: 95,00 zł

25. Podstawowe ćwiczenia logopedyczne wspomagające rozwój mowy dzieci.
 • liczba godzin: 8
 • cena: 40,00 zł

26. Wspomaganie rozwoju uczniów w okresie adolescencji.
 • liczba godzin: 30
 • cena: 140,00 zł

27. Skuteczna komunikacja społeczna w szkole.
 • liczba godzin: 6
 • cena: 30,00 zł

28. Profesjonalny wychowawca.
 • liczba godzin: 8
 • cena: 40,00 zł

29. Promocja i budowanie wizerunku szkoły.
 • liczba godzin: 6
 • cena: 30,00 zł