Strona WWW

Harmonogram warsztatów

Ze względu na panującą epidemię aktualnie obowiązują zapisy na wszystkie warsztaty metodyczne, które odbywać się będą w formie kształcenia na odległość. Osoby zainteresowane udziałem w ww. warsztatach prosimy o zgłaszanie uczestnictwa za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: podidn@busko.internetdsl.pl lub telefonicznie pod nr: 41 378 18 56.

Warsztaty dla szkół i placówek oświatowych nieobjętych doradztwem przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju są płatne – 30 zł w terminie do 7 dni po zrealizowanym warsztacie Nr konta NBS w Solcu-Zdroju O/Busko-Zdrój 83 8517 0007 0010 0198 1300 0005

Warsztaty na maj 2021 r. (pobierz w PDF)Wojciech Wojtaś

Strona www nauczyciela.

/dla zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół/

10.05.2021 r.

 

godz. 1500

Jolanta Maślicha

Jak przygotować się do złożenia dokumentacji o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

/dla nauczycieli mianowanych odbywających ostatni rok stażu o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego/

11.05.2021 r.

godz. 1500

Beata Buła

Zdalnie, ale aktywnie. Praca w grupach z wykorzystaniem funkcji Pokoje (ZOOM i Teams).

/dla zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół/

12.05.2021 r.

godz. 1515

Wojciech Wojtaś

Webquest - metoda wykorzystania TIK w nauczaniu historii..

/dla nauczycieli historii szkół podstawowych/

17.05.2021 r.

godz. 1500

Karol Bidziński

Jak motywować uczniów do nauki? - rola wychowawcy w kształtowaniu środowiska wspierającego proces uczenia się.

/dla zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół/

17.05.2021 r.

godz. 1700

Anna Masłowska

Cyberbullying - agresja w szkole

/dla zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół/

18.05.2021 r.

godz. 1500

Beata Buła

Kreatywność, przedsiębiorczość i innowacyjność uczniów - kształtowanie właściwych postaw i umiejętności.

/dla zainteresowanych nauczycieli i wychowawców wszystkich typów szkół/

19.05.2021 r.

godz. 1515

Renata Jankowska-Nowak

Wstępna klasyfikacja zaburzeń wieku rozwojowego.

/dla  nzainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół/

20.05.2021 r.

godz. 1530

Agnieszka Kaszewska Anna Śledzik

Stymulowanie inteligencji emocjonalnej uczniów. Ćwiczenia relaksacyjne

/dlanauczycieli biologii szkół ponadpodstawowych/

24.05.2021 r.

godz. 1515

Karol Bidziński

Szkolne ocenianie w czasach zdalnej edukacji. Co o ocenianiu powinien wiedzieć uczeń?

/dla zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół/
25.05.2021 r.
godz. 1700
Aneta Poniewierska

Jak pracować z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu?

/dla zainteresowanych nauczycieli i oligofrenopedagogów/
28.05.2021 r.
godz. 15
00