Strona WWW

Rejestr zbiorów danych osobowych

Rejestr zbiorów danych osobowych Powiatowego Ośrodka Doradztwa i doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju prowadzony na podstawie:

  • art. 36a ust.  ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz 922)
  • RozporzadzenieMinistra Administracji i Cyryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratow bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. 2015 poz. 719)