Strona WWW

Powiatowy konkurs "Moje Ponidzie"
2019/2020

Zgłoszenia będą przyjmowane do 16 marca 2020 r.

Eliminacje gminne XVII Powiatowego Konkursu Wiedzy Regionalnej "Moje Ponidzie" odbędą się 6 kwietnia 2020 r. o godz. 1000
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA KONKURSU!!!I. Cele konkursu:
- popularyzacja wiedzy o Ponidziu;
- rozwijanie postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury regionalnej;
- kształtowanie postaw proekologicznych;
- rozwijanie umiejętności zespołowej współpracy.

II. Organizacja konkursu:
1. Organizator: Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju. Współorganizatorzy: Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Busku-Zdroju. Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.

2. Patronat medialny: Buski Kwartalnik Edukacyjny, Tygodnik Ponidzie.

3. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych (kl. IV- VI). Organizacją i przebiegiem konkursu kieruje Komisja Konkursowa, którą powołuje Dyrektor PODiDN w Busku-Zdroju. 


PRZYKŁADOWY TEST
--------------------------------------------------------------------------------

Dokumentacja
z lat ubiegłych:
*- Do II etapu konkursu „Moje Ponidzie” zakwalifikowały się szkoły, które uzyskały minimum 30 punktów.

Zobacz także:
Materiały dla uczestników:

Fotografie:


Kliknij na obrazku, aby powiększyć.