Strona WWW

Kadra pedagogiczna

 
PREZENTACJA PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH
POWIATOWEGO OŚRODKA DORADZTWA I DOSKONALENIA
NAUCZYCIELI W BUSKU-ZDROJU


Jolanta Maślichadyrektor, nauczyciel konsultant


NAUCZYCIELE KONSULTANCI
Renata Jankowska-Nowak
 • Przedmiot doradztwa: Psychologia
 • Placówka macierzysta: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Busku-Zdroju
NAUCZYCIELE DORADCY METODYCZNI

Anna Kosela
 • Przedmiot doradztwa: Biologia
 • Placówka macierzysta: I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju
Aneta Poniewierska
 • Przedmiot doradztwa:Logopedia, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Pedagogika lecznicza, Oligofrenopedagogika, Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem i zespołem Aspargera
 • Placówka macierzysta: Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy w Broninie
Agnieszka Kaszewska
 • Przedmiot doradztwa: Bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna
 • Placówka macierzysta: Zespół Szkół Specjalnych w Busku-Zdroju
Anna Śledzik
 • Przedmiot doradztwa: pedagogika opiekuńcza, oligofrenopedagogika, pedagogika lecznicza
 • Placówka macierzysta: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju
Katarzyna Tometczak-Morus
 • Przedmiot doradztwa: Matematyka
 • Placówka macierzysta: I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju
Teresa Wójcik
 • Przedmiot doradztwa: Język polski
 • Placówka macierzysta: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Busku -Zdroju
Karol Bidziński
 • Przedmiot doradztwa: Wychowanie i opieka
 • Placówka macierzysta: Zespół Szkół Techniczno informatycznych w Busku-Zdroju
Beata Buła
 • Przedmiot doradztwa: Język polski
 • Placówka macierzysta: Szkoła Podstawowa w Cieszkowach
 •  
 • Aneta Poniewierska
  • Przedmiot doradztwa: Logopedia, pedagogikaopiekuńczo-wychowawcza. pedagogika lecznicza, oligofrenopedagogika
  • Placówka macierzysta: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Broninie
  Wojciech Wojtaś
  • Przedmiot doradztwa: historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka
  • Placówka macierzysta: Zespół Szkół Techniczno informatycznych w Busku-Zdroju

 • NAUCZYCIELE DORADCY METODYCZNI POWOŁANI PRZEZ
  WÓJTÓW I BURMISTRZÓW

  Lidia Soja
  • Przedmiot doradztwa: Edukacja wczesnoszkolna
  • Placówka macierzysta: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiślicy