Strona WWW

Kadra pedagogiczna

PREZENTACJA PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH
POWIATOWEGO OŚRODKA DORADZTWA I DOSKONALENIA
NAUCZYCIELI W BUSKU-ZDROJU


Jolanta Maślichadyrektor, nauczyciel konsultant


NAUCZYCIELE KONSULTANCI
Renata Jankowska-Nowak
 • Przedmiot doradztwa: Psychologia
 • Placówka macierzysta: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Busku-Zdroju
NAUCZYCIELE DORADCY METODYCZNI


Ewa Charczuk
 • Przedmiot doradztwa: Język angielski
 • Placówka macierzysta: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Wielkiego w Busku-Zdroju
Anna Kosela
 • Przedmiot doradztwa: Biologia
 • Placówka macierzysta: I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju
Irena Sobieraj
 • Przedmiot doradztwa: Geografia, Pedagogika opiekuńcza
 • Placówka macierzysta: Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju
 • Trener ds. do realizacji szkołeń z zakresu doradztwa zawodowego
Agnieszka Kaszewska
 • Przedmiot doradztwa: Bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna
 • Placówka macierzysta: Zespół Szkół Specjalnych w Busku-Zdroju
Anna Śledzik
 • Przedmiot doradztwa: pedagogika opiekuńcza, oligofrenopedagogika, pedagogika lecznicza
 • Placówka macierzysta: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju
Katarzyna Tometczak-Morus
 • Przedmiot doradztwa: Matematyka
 • Placówka macierzysta: I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju
Teresa Wójcik
 • Przedmiot doradztwa: Język polski
 • Placówka macierzysta: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy


NAUCZYCIELE DORADCY METODYCZNI POWOŁANI PRZEZ
WÓJTÓW I BURMISTRZÓW

Anna Masłowska
 • Przedmiot doradztwa: Biologia i przyroda
 • Placówka macierzysta: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Busku-Zdroju
Lidia Soja
 • Przedmiot doradztwa: Edukacja wczesnoszkolna
 • Placówka macierzysta: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiślicy
Wojciech Wojtaś
 • Przedmiot doradztwa: Historia
 • Placówka macierzysta: Zespół Szkół - Gimnazjum nr 1 w Pińczowie