Strona WWW

Kadra pedagogiczna

 
PREZENTACJA PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH
POWIATOWEGO OŚRODKA DORADZTWA I DOSKONALENIA
NAUCZYCIELI W BUSKU-ZDROJU


Jolanta Maślichadyrektor, nauczyciel konsultant


NAUCZYCIELE KONSULTANCI
Renata Jankowska-Nowak
  • Przedmiot doradztwa: Psychologia
  • Placówka macierzysta: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Busku-Zdroju
NAUCZYCIELE DORADCY METODYCZNI

Anna Kosela
  • Przedmiot doradztwa: Biologia
  • Placówka macierzysta: I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju
Anna Masłowska
  • Przedmiot doradztwa: Biologia, Przyroda
  • Placówka macierzysta: Publiczna Szkoła Ppodstawowa nr 1 w Busku-Zdroju
Aneta Poniewierska
  • Przedmiot doradztwa:Logopedia, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Pedagogika lecznicza, Oligofrenopedagogika, Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem i zespołem Aspargera
  • Placówka macierzysta: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Broninie
Agnieszka Kaszewska
  • Przedmiot doradztwa: Bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna
  • Placówka macierzysta: Zespół Szkół Specjalnych w Busku-Zdroju
Anna Śledzik
  • Przedmiot doradztwa: pedagogika opiekuńcza, oligofrenopedagogika, pedagogika lecznicza
  • Placówka macierzysta: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju
Katarzyna Tometczak-Morus
  • Przedmiot doradztwa: Matematyka
  • Placówka macierzysta: I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju
Teresa Wójcik
  • Przedmiot doradztwa: Język polski
  • Placówka macierzysta: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dle Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku -Zdroju
Karol Bidziński
  • Przedmiot doradztwa: Wychowanie i opieka
  • Placówka macierzysta: Zespół Szkół Techniczno informatycznych w Busku-Zdroju
Beata Buła
  • Przedmiot doradztwa: Język polski
  • Placówka macierzysta: Szkoła Podstawowa w Cieszkowach
  •  
  •  
  • Wojciech Wojtaś
    • Przedmiot doradztwa: Historia, Wiedza o społeczeństwie, Informatyka
    • Placówka macierzysta: Szkoła Podstawowa nr 2 w Pińczowie

  • NAUCZYCIELE DORADCY METODYCZNI POWOŁANI PRZEZ
    WÓJTÓW I BURMISTRZÓW


    Lidia Soja
    • Przedmiot doradztwa: Edukacja wczesnoszkolna
    • Placówka macierzysta: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiślicy