Strona WWW

Harmonogram szkoleń

 
 
Lp. Prowadzący Temat Termin
i godzina
Miejsce
1 Irena Sobieraj Praca z uczniami przejawiającymi zaburzone zachowania. Zespół Wychowawczy w szkole.

/dla nauczycieli wszystkich typów szkół/
06.10.2014 r.
godz. 1500
PODiDN
2 Jolanta Maślicha Rola i zadania opiekuna stażu.*

/dla nauczycieli wszystkich typów szkół – opiekunów stażu/

*- osoby zainteresowane prosimy o telefoniczne zgłaszanie uczestnictwa: 41-378-18-56.
07.10.2014 r.
godz. 1500
PODiDN
3 Teresa Wójcik Pisemna matura z języka polskiego – z punktu widzenia egzaminatora.

/dla zainteresowanych polonistów/
20.10.2014 r.
godz. 1500
PODiDN
4 Agnieszka Kaszewska Dziecko sześcioletnie w bibliotece szkolnej.

/dla nauczycieli bibliotekarzy/
20.10.2014 r.
godz. 1515
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Busku-Zdroju
5 Anna Masłowska Techniki efektywnego uczenia się.

/dla zainteresowanych nauczycieli/
21.10.2014 r.
godz. 1530
ZPO nr 1 Busko-Zdrój
6 Lidia Soja Zabawy z chustą animacyjną.*

/dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, świetlic szkolnych/

*- osoby zainteresowane prosimy o telefoniczne zgłaszanie uczestnictwa: 41-378-18-56.
22.10.2014 r.
godz. 1500
ZPO nr 1 Busko-Zdrój
7 Wojciech Wojtaś Wykorzystanie tablicy interaktywnej.

/dla zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół/
23.10.2014 r.
godz. 1530
PODiDN
8 Ewa Charczuk Analiza egzaminu gimnazjalnego i maturalnego z języka angielskiego.

/dla nauczycieli języka angielskiego szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych/
27.10.2014 r.
godz. 1500
PODiDN
9 Anna Kosela Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej.

/dla zainteresowanych nauczycieli/
28.10.2014 r.
godz. 1430
PODiDN
10 Renata Jankowska-Nowak Jak pomóc dzieciom radzić sobie z emocjami?

/dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów przedszkoli i szkół podstawowych/
29.10.2014 r.
godz. 1530
PODiDN
11 Katarzyna Tometczak-Morus Analiza wyników matury z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

/dla nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych/
30.10.2014 r.
godz. 1430
PODiDN
 
 
Lp. Prowadzący Temat Termin
i godzina
Miejsce
1 Irena Sobieraj Uczeń ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi we współczesnej szkole.

/dla nauczycieli wszystkich typów szkół/
06.11.2014 r.
godz. 1500
PODiDN
2 Katarzyna Tometczak-Morus Praca zespołowa w szkole.

/dla zainteresowanych nauczycieli/
12.11.2014 r.
godz. 1430
PODiDN
3 Barbara Galant Edukacja prawna w podstawie programowej.

/dla nauczycieli wiedzy o społeczeństwie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych/
13.11.2014 r.
godz. 1515
PODiDN
4 Anna Masłowska Dziedzictwo kulturowe naszego regionu.

/dla nauczycieli zainteresowanych regionalizmem/
17.11.2014 r.
godz. 1530
ZPO nr 1 w Busku-Zdroju
5 Wojciech Wojtaś Pakiet Microsoft Office jako narzędzie pracy nauczyciela.*

/dla zainteresowanych nauczycieli/

* – osoby zainteresowane prosimy o telefoniczne zgłaszanie uczestnictwa: 41-378-18-56. Termin zgłoszeń mija: 14.11.2014 r.
18.11.2014 r.
godz. 1530
PODiDN
6 Ewa Charczuk Test szóstoklasisty z języka angielskiego.

/dla zainteresowanych nauczycieli języka angielskiego/
19.11.2014 r.
godz. 1500
PODiDN
7 Anna Kosela Jak budować pozytywne relacje nauczyciel – rodzic.

/dla zainteresowanych nauczycieli/
21.11.2014 r.
godz. 1400
PODiDN
8 Teresa Wójcik Zofia Nałkowska – pisarka, nowoczesna kobieta – wspomnienie w 130 rocznicę urodzin.

/dla zainteresowanych polonistów/
24.11.2014 r.
godz. 1530
PODiDN
9 Anna Śledzik Przemoc i agresja w grupie rówieśniczej. Sposoby i metody przeciwdziałania.

/dla wychowawców, pedagogów, zainteresowanych nauczycieli/
25.11.2014 r.
godz. 1500
PODiDN
10 Lidia Soja Dokumentacja nauczyciela przedszkola.

/dla nauczycieli wychowania przedszkolnego/
26.11.2014 r.
godz. 1500
PODiDN