Strona WWW

Harmonogram szkoleń

 
 
Lp. Prowadzący Temat Termin
i godzina
Miejsce
1 Irena Sobieraj Praca z uczniami przejawiającymi zaburzone zachowania. Zespół Wychowawczy w szkole.

/dla nauczycieli wszystkich typów szkół/
06.10.2014 r.
godz. 1500
PODiDN
2 Jolanta Maślicha Rola i zadania opiekuna stażu.*

/dla nauczycieli wszystkich typów szkół – opiekunów stażu/

*- osoby zainteresowane prosimy o telefoniczne zgłaszanie uczestnictwa: 41-378-18-56.
07.10.2014 r.
godz. 1500
PODiDN
3 Teresa Wójcik Pisemna matura z języka polskiego – z punktu widzenia egzaminatora.

/dla zainteresowanych polonistów/
20.10.2014 r.
godz. 1500
PODiDN
4 Agnieszka Kaszewska Dziecko sześcioletnie w bibliotece szkolnej.

/dla nauczycieli bibliotekarzy/
20.10.2014 r.
godz. 1515
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Busku-Zdroju
5 Anna Masłowska Techniki efektywnego uczenia się.

/dla zainteresowanych nauczycieli/
21.10.2014 r.
godz. 1530
ZPO nr 1 Busko-Zdrój
6 Lidia Soja Zabawy z chustą animacyjną.*

/dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, świetlic szkolnych/

*- osoby zainteresowane prosimy o telefoniczne zgłaszanie uczestnictwa: 41-378-18-56.
22.10.2014 r.
godz. 1500
ZPO nr 1 Busko-Zdrój
7 Wojciech Wojtaś Wykorzystanie tablicy interaktywnej.

/dla zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół/
23.10.2014 r.
godz. 1530
PODiDN
8 Ewa Charczuk Analiza egzaminu gimnazjalnego i maturalnego z języka angielskiego.

/dla nauczycieli języka angielskiego szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych/
27.10.2014 r.
godz. 1500
PODiDN
9 Anna Kosela Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej.

/dla zainteresowanych nauczycieli/
28.10.2014 r.
godz. 1430
PODiDN
10 Renata Jankowska-Nowak Jak pomóc dzieciom radzić sobie z emocjami?

/dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów przedszkoli i szkół podstawowych/
29.10.2014 r.
godz. 1530
PODiDN
11 Katarzyna Tometczak-Morus Analiza wyników matury z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

/dla nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych/
30.10.2014 r.
godz. 1430
PODiDN