Strona WWW

Harmonogram szkoleń

 
 
Lp. Prowadzący Temat Termin
i godzina
Miejsce
1 Irena Sobieraj Buskie Spotkanie Dydaktyczne dla nauczycieli geografii.

/dla nauczycieli geografii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych/
04.09.2014 r.
godz. 1515
PODiDN
2 Jolanta Maślicha Rozwój i awans zawodowy nauczyciela stażysty.*

/dla nauczycieli stażystów ubiegających się o stopień awansu zawodowego/

*- osoby zainteresowane prosimy o telefoniczne zgłaszanie uczestnictwa: 41-378-18-56.
09.09.2014 r.
godz. 1500
PODiDN
3 Jolanta Maślicha Rozwój i awans zawodowy nauczyciela kontraktowego.*

/dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień awansu zawodowego/

*- osoby zainteresowane prosimy o telefoniczne zgłaszanie uczestnictwa: 41-378-18-56.
11.09.2014 r.
godz. 1500
PODiDN
4 Anna Masłowska Organizacja warsztatu pracy wychowawcy.

/dla nauczycieli wychowawców/
15.09.2014 r.
godz. 1530
PODiDN
5 Anna Śledzik Dialogowe sposoby rozwiązywania konfliktów w szkole. Zastosowanie mediacji i negocjacji.

/dla wychowawców, pedagogów, zainteresowanych nauczycieli/
16.09.2014 r.
godz. 1500
PODiDN
6 Ewa Charczuk Dlaczego Erasmus+?

/dla nauczycieli szkół zawodowych zainteresowanych programem unijnym Erasmus+/
17.09.2014 r.
godz. 1500
PODiDN
7 Teresa Wójcik Ustna matura z języka polskiego wg nowych zasad.

/dla zainteresowanych polonistów/
22.09.2014 r.
godz. 1500
PODiDN
8 Katarzyna Tometczak - Morus Rachunek różniczkowy – zakres wymagań ujętych w nowej podstawie programowej z matematyki.

/dla nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych/
24.09.2014 r.
godz. 1500
PODiDN
9 Anna Kosela Innowacje pedagogiczne i programy autorskie.

/dla zainteresowanych nauczycieli/
25.09.2014 r.
godz. 1500
PODiDN
10 Barbara Galant Mnemotechniki- nowoczesne techniki uczenia się.

/dla zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół/
30.09.2014 r.
godz. 1515
PODiDN
 
 
Lp. Prowadzący Temat Termin
i godzina
Miejsce
1 Irena Sobieraj Praca z uczniami przejawiającymi zaburzone zachowania. Zespół Wychowawczy w szkole.

/dla nauczycieli wszystkich typów szkół/
06.10.2014 r.
godz. 1500
PODiDN
2 Jolanta Maślicha Rola i zadania opiekuna stażu.*

/dla nauczycieli wszystkich typów szkół – opiekunów stażu/

*- osoby zainteresowane prosimy o telefoniczne zgłaszanie uczestnictwa: 41-378-18-56.
07.10.2014 r.
godz. 1500
PODiDN
3 Teresa Wójcik Pisemna matura z języka polskiego – z punktu widzenia egzaminatora.

/dla zainteresowanych polonistów/
20.10.2014 r.
godz. 1500
PODiDN
4 Agnieszka Kaszewska Dziecko sześcioletnie w bibliotece szkolnej.

/dla nauczycieli bibliotekarzy/
20.10.2014 r.
godz. 1515
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Busku-Zdroju
5 Anna Masłowska Techniki efektywnego uczenia się.

/dla zainteresowanych nauczycieli/
21.10.2014 r.
godz. 1530
ZPO nr 1 Busko-Zdrój
6 Lidia Soja Zabawy z chustą animacyjną.*

/dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, świetlic szkolnych/

*- osoby zainteresowane prosimy o telefoniczne zgłaszanie uczestnictwa: 41-378-18-56.
22.10.2014 r.
godz. 1500
ZPO nr 1 Busko-Zdrój
7 Wojciech Wojtaś Wykorzystanie tablicy interaktywnej.

/dla zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół/
23.10.2014 r.
godz. 1530
PODiDN
8 Ewa Charczuk Analiza egzaminu gimnazjalnego i maturalnego z języka angielskiego.

/dla nauczycieli języka angielskiego szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych/
27.10.2014 r.
godz. 1500
PODiDN
9 Anna Kosela Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej.

/dla zainteresowanych nauczycieli/
28.10.2014 r.
godz. 1430
PODiDN
10 Renata Jankowska-Nowak Jak pomóc dzieciom radzić sobie z emocjami?

/dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów przedszkoli i szkół podstawowych/
29.10.2014 r.
godz. 1530
PODiDN
11 Katarzyna Tometczak-Morus Analiza wyników matury z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

/dla nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych/
30.10.2014 r.
godz. 1430
PODiDN