Strona WWW

Harmonogram warsztatów

 
  LP.


Prowadzący


Temat

 

Termin

i godzina


Miejsce
1


Anna
Śledzik

Konflikty w szkole. Zastosowanie mediacji i negocjacji.

/dla zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkółł/


05.11.2015 r. godz. 1500
PODiDN2

Anna Masłowska

Polskie obrzędy i zwyczaje - -andrzejki.

/dla nauczycieli zainteresowanych edukacją regionalną/


09.11.2015 r. godz. 1530ZPO nr1 w
Busku-Zdroju3Ewa Charczuk


Analiza egzaminu gimnazjalnego
i maturalnego z jęz. angielskiego.

/dla nauczycieli języka angielskiego szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych/23.11.2015 r. godz. 1500
PODiDN4


Wojciech Wojtaś
Wykorzystanie aplikacji learningapps do pracy na lekcjach.
/dla zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół/

24.11.2015 r. godz. 1530


PODiDN5

Anna Kosela
Wypalenie zawodowe - jak mu przeciwdziałać?
/dla zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół/


26.11.2015 r.
godz 1430PODiDN

6

Katarzyna Tometczak-Morus
Dowodzenie w zadaniach matematycznych.

/dla  nauczycieli matematyki  szkół ponadgimnazjalnych/

26.11.2015 r. godz. 1500


PODiDN