Strona WWW

Harmonogram szkoleń

 
  LP.


Prowadzący


Temat

 

Termin

i godzina


Miejsce

1Brbara Galant

Modyfikacja Statutu Szkoły - 5 obowiązkowych zmian.

/dla zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół/07.09.2015 r. godz. 1500
PODiDN2Jolanta Maślicha

 

Rozwój i awans zawodowy nauczyciela stażysty.*

/dla nauczycieli stażystów ubiegających się o stopień awansu zawodowego/

* osoby zainteresowane prosimy o telefoniczne zgłaszanie uczestnictwa : 41-378-18-5608.09.2015 r. godz. 1500
PODiDN3Jolanta Maślicha

Rozwój i awans zawodowy nauczyciela kontraktowego.*

/dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień awansu zawodowego/

* osoby zainteresowane prosimy o telefoniczne zgłaszanie uczestnictwa : 41-378-18-5615.09.2015 r. godz. 1500
PODiDN
4Lidia Soja
Zabawy z chustą animacyjną.*

/dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego i świetlic szkolnych/

* osoby zainteresowane prosimy o telefoniczne zgłaszanie uczestnictwa : 41-378-18-56, prosimy o zabranie stroju sportowego16.09.2015 r. godz. 1500
PODiDN


5


Teresa Wójcik
Stanisław Pigoń - dorobek i spojrzenie na literaturę  - spotkanie rocznicowe.

/dla zainteresowanych nauczycieli języka polskiego/

22.09.2015 r. godz. 1500


PODiDN6


Irena Sobieraj
Buskie Spotkania Dydaktyczne dla nauczycieli geografii - jak włączyć myślenie przyczynowo-skutkowe.

/dla nauczycieli geografii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych/


22.09.2015 r.
godz 15
15
PODiDN

7

Wojciech Wojtaś
Jak formułować pytania, aby zmotywować ucznia do pracy?

/
dla zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół/


24.09.2015 r. godz. 1515


PODiDN

8
Agnieszka Kaszewska Procesy biblioteczne.

/dla nauczycieli bibliotekarzy/

28.09.2015 r. godz. 1500
 
PODiDN

9

Ewa Charczuk
Niepowodzenia i trudności wychowawcze.

/zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół/

29.09.2015 r.
godz 1500


     PODiDN
10 Anna Masłowska Profesjonalny wychowawca.

/dla nauczycieli wychowawców szkół podstawowych i gimnazjów/
29.09.2015 r. godz. 1530 ZPO nr 1
BUsko-Zdrój