Strona WWW

Harmonogram szkoleń

 
 
Lp. Prowadzący Temat Termin
i godzina
Miejsce
1 Irena Sobieraj Uczeń ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi we współczesnej szkole.

/dla nauczycieli wszystkich typów szkół/
06.11.2014 r.
godz. 1500
PODiDN
2 Katarzyna Tometczak-Morus Praca zespołowa w szkole.

/dla zainteresowanych nauczycieli/
12.11.2014 r.
godz. 1430
PODiDN
3 Barbara Galant Edukacja prawna w podstawie programowej.

/dla nauczycieli wiedzy o społeczeństwie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych/
13.11.2014 r.
godz. 1515
PODiDN
4 Anna Masłowska Dziedzictwo kulturowe naszego regionu.

/dla nauczycieli zainteresowanych regionalizmem/
17.11.2014 r.
godz. 1530
ZPO nr 1 w Busku-Zdroju
5 Wojciech Wojtaś Pakiet Microsoft Office jako narzędzie pracy nauczyciela.*

/dla zainteresowanych nauczycieli/

* – osoby zainteresowane prosimy o telefoniczne zgłaszanie uczestnictwa: 41-378-18-56. Termin zgłoszeń mija: 14.11.2014 r.
18.11.2014 r.
godz. 1530
PODiDN
6 Ewa Charczuk Test szóstoklasisty z języka angielskiego.

/dla zainteresowanych nauczycieli języka angielskiego/
19.11.2014 r.
godz. 1500
PODiDN
7 Anna Kosela Jak budować pozytywne relacje nauczyciel – rodzic.

/dla zainteresowanych nauczycieli/
21.11.2014 r.
godz. 1400
PODiDN
8 Teresa Wójcik Zofia Nałkowska – pisarka, nowoczesna kobieta – wspomnienie w 130 rocznicę urodzin.

/dla zainteresowanych polonistów/
24.11.2014 r.
godz. 1530
PODiDN
9 Anna Śledzik Przemoc i agresja w grupie rówieśniczej. Sposoby i metody przeciwdziałania.

/dla wychowawców, pedagogów, zainteresowanych nauczycieli/
25.11.2014 r.
godz. 1500
PODiDN
10 Lidia Soja Dokumentacja nauczyciela przedszkola.

/dla nauczycieli wychowania przedszkolnego/
26.11.2014 r.
godz. 1500
PODiDN
 
 
Lp. Prowadzący Temat Termin
i godzina
Miejsce
1 Renata Jankowska – Nowak Dzieci i młodzież z zaburzeniami depresyjno-lękowymi.

/dla nauczycieli, wychowawców/
03.12.2014 r.
godz. 1530
PODiDN
2 Agnieszka Kaszewska Wybrane metody ewaluacji zajęć.

/dla nauczycieli bibliotekarzy/
08.12.2014 r.
godz. 1515
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, Filia w Busku-Zdroju
ul. Armii Krajowej 19
3 Anna Masłowska Doświadczenia w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych.

/dla nauczycieli przyrody/
09.12.2014 r.
godz. 1530
ZPO nr 1 w Busku-Zdroju
4 Barbara Galant Matura 2015 z historii i wiedzy o społeczeństwie.

/dla nauczyciele historii/Wos-u szkół ponadgimnazjalnych/
10.12.2014 r.
godz. 1515
PODiDN