Strona WWW

Harmonogram szkoleń

 
 
Lp. Prowadzący Temat Termin
i godzina
Miejsce
1 Anna Masłowska Praca z mapą.

/dla nauczycieli przyrody/
14.01.2015 r.
godz. 1530
PODiDN
2 Barbara Galant / Katarzyna Tometczak-Morus Praca z uczniem zdolnym.

/dla zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół/
15.01.2015 r.
godz. 1430
PODiDN
3 Agnieszka Kaszewska Kształcenie kompetencji informacyjnych młodzieży.

/dla nauczycieli bibliotekarzy/
19.01.2015 r.
godz. 1500
PODiDN
4 Renata Jankowska – Nowak Jak pracować z uczniem z ADHD.

/dla nauczycieli, wychowawców/
29.01.2015 r.
godz. 1430
PODiDN