Strona WWW

Harmonogram szkoleń LP.


Prowadzący


Temat

 

Termin

i godzina


Miejsce

1
Katarzyna

Tometczak-Morus

Zadania tekstowe na lekcjach matematyki w szkole ponadgimnazjalnej w kontekście wymagań zawartych w nowej podstawie programowej.

/ dla nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych /


08.04.2015 r. godz. 1500PODiDN2Ewa Charczuk

Gry i zabawy językowe.

/dla nauczycieli języka angielskiego szkół podstawowych/


08.04.2015 r. godz. 1500


PODiDN3Agnieszka Kaszewska

Biblioterapia w szkole.

/dla zainteresowanych nauczycieli wwszystkich typów szkół/        


09.04.2015 r. godz. 1500PODiDN
4
Wojciech Wojtaś

Jak tworzyć interaktywne gry dla uczniów?

/dla nauczycieli szkół podstawowych
i gimnazjów zainteresowanych włączaniem TIK w proces dydaktyczny/        


09.04.2015 r. godz. 1500PODiDN

5

Anna Masłowska

Metody aktywizujace w nauczaniu przyrody.


/dla nauczycieli przyrody szkół podstaw/        
13.04.2015 r. godz. 1530

ZPO nr.1
w Busku-Zdroju

6

Irena Sobieraj

Efektywność osobista
w podejmowanych
działaniach - nauczyciel dydaktyk
i wychowawca.


/dla nauczycieli wszystkich typów szkół/        


13.04.2015 r. godz. 1515PODiDN


7

 Anna Śledzik
Jak opanować stres? - Zajęcia relaksacyjne.*

/dla wychowawców, pedagogów, zainteresowanych nauczycieli/   


*-osoby zainteresowane prosimy
o  telefoniczne zgłaszanie uczestnictwa pod nr. 41-378-18-56
(wymagany luźny strój sportowy)     
14.04.2015 r. godz. 1500

PODiDN


8


Jolanta Maślicha

Sztuka Autoprezentacji.*

/dla nauczycieli kontraktowych odbywających ostatni rok stażu
o awans na stopień nauczyciela mianowanego/

*-osoby zainteresowane prosimy
o telefoniczne zgłaszanie uczestnictwa pod nr. 41-378-18-56
       
16.04.2015 r. godz. 1500

PODiDN9


Barbara Galant
Materiały audiowizualne, jako narzędzie edukacyjne.

/dla zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół/


20.04.2015 r.
godz. 1500


PODiDN


10


Anna Kosela
Zagrożenia wynikające z zakażeń bakteryjnych.

/dla zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół/

21.04.2015 r.
godz. 1500


PODiDN