Strona WWW

Informacje


UWAGA!!!

Informacja na temat spotkania koordynatorów Konkursu recytatorskiego w roku szkolnym 2019/2020.

NOWE KIERUNKI STUDIÓW:

 
- INTEGRACJA SENSORYCZNA;
- PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

 
 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli zaprasza do podjęcia kształcenia w ramach studiów podyplomowych na kierunkach:
- OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA,REHABILITACJA I REWLIDACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ;
- TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA INDYWIDUALNA;
- PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE;
- PEDAGOGIKA LECZNICZA;
- WCZESNE I CAŁOŻYCIOWE WSPOMAGANIE; ROZWOJU I EDUKACJI UCZNIÓW Z AUTYZMEM; I/LUB ZESPOŁEM ASPERGERA.

oraz na studiach uzupełniających:

- OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
- TERAPIA PEDAGOGICZNA

 

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli prowadzi nabór na kurs kwalifikacyjny "ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ".

 
 
GRUPA WSPARCIA DLA NAUCZYCIELI PRACUJĄCYCH
Z UCZNIAMI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI JAKO FORMA WSPÓŁPRACY
I WYMIANY DOŚWIADCZEŃ (SZCZEGÓŁY)
 
 
 
Nowy numer faxu:
Informujemy o zmianie numeru faxu.

Nasz nowy numer fax: 41 378 45 04.


ZMIANY W PŁATNOŚCIACH
Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju uprzejmie informuje, że od września 2015 r. udział w warsztatach metodycznych organizowanych przez PODiDN jest nieodpłatny wyłącznie dla n-li ze szkół i placówek oświatowych objętych doradztwem metodycznym i prowadzonych przez następujące gminy:
 • Busko-Zdrój
 • Wislica
 • Nowy Korczyn
 • Solec-Zdrój
 • Stopnica
 • Pacanów
 • Tuczępy
 • Gnojno
 • Kazimierza Wielka
 • Opatowiec
 • Pińczów (tylko szkoły  obsługiwane przez Gimnazjum nr 2 w Pińczowie i Zespół Szkół w Pińczowie - szczegółowy wykaz);
oraz powiaty:
 • Busko-Zdrój
 • Kazimierza Wielka
 
 
Dla osób spoza ww. gmin i powiatów udział
w warsztatach jest płatny i wynosi 30 zł brutto. Opłaty należy wpłacać na konto Ośrodka nr:
NBS w Solcu-Zdroju O/Busko-Zdrój
83 8517 0007 0010 0198 1300 0005
 
 
 
 
Dyrektor PODiDN
w Busku-Zdroju
Jolanta Maślicha


PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
 

Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 poz. 1148) Minister Edukacji Narodowej ustalił następujące kierunki realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020:

1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.

2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
 
5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczościi kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 
6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.
 

 

Aktualności

luty
26

Warsztaty artystyczne

Serdeczne zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na warsztaty artystyczne pt: "Ozdoby wielkanocne"

luty
26

Konferencja


Serdecznie zapraszamy nauczycieli, wychowawców i pedagogów do udziału w bezpłatnej konferencji pt: "Depresja wśród dzieci i młodzieży"

luty
10

Szkolenie dla dyrektorów i wicedyrektorów.

Serdecznie zapraszamy dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz inne zainteresowane osoby na szkolenie pt. "Czynności dyrektora w zakresie zmieniającego się statusu nauczyciela w 2020 r."

styczeń
10

Szkolenie - postępowanie administracyjne w pracy

Serdecznie zapraszamy zaintersowane osoby na szkolenie na temat: "Postępowanie administracyjne w pracy - KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO".

styczeń
10

Szkolenie z RODO


Serdecznie zapraszamy na cykl szkoleń z zakresu RODO.

listopad
28

Kurs doskonalący

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do udziału w kursie doskonalącym pt. "Kurs polskiego języka migowego".

październik
08

Nabór na kurs kwalifikacyjny

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju informuje, iż trwa nabór na kurs kwalifikacyjny Organizacja i zarządzanie oświatą 

październik
06

Zmiana numeru fax.


Uprzejmie informujemy, że uległ zmianie numer faksu. Nasz nowy numer to 41 378 45 04.

Przypominamy również nasz numer konta bankowego:
NBS w Solcu-Zdroju O/Busko-Zdrój 83 8517 0007 0010 0198 1300 0005